Chào mừng đến với Nền tảng học tập trực tuyến Công Dân Số

BẮT ĐẦU

Kỹ năng số cơ bản

Khoá học 1: Tương tác với máy tính Image

Khoá học 1: Tương tác với máy tính

Khoá học 2: Truy cập thông tin trực tuyến Image

Khoá học 2: Truy cập thông tin trực tuyến

Khoá học 3: Giao tiếp trực tuyến Image

Khoá học 3: Giao tiếp trực tuyến

Khoá học 4: Tham gia trực tuyến an toàn và trách nhiệm Image

Khoá học 4: Tham gia trực tuyến an toàn và trách nhiệm

Khoá học 5: Tạo nội dung số Image

Khoá học 5: Tạo nội dung số

Khoá học 6: Cộng tác và quản lý các nội dung số Image

Khoá học 6: Cộng tác và quản lý các nội dung số