Chào mừng đến với Nền tảng học tập trực tuyến Công Dân Số

BẮT ĐẦU

Khoa học dữ liệu

Nhập môn Phân tích Dữ liệu Image

Nhập môn Phân tích Dữ liệu

Kỹ năng số cơ bản

Khoá học 1: Tương tác với máy tính Image

Khoá học 1: Tương tác với máy tính

Khoá học 2: Truy cập thông tin trực tuyến Image

Khoá học 2: Truy cập thông tin trực tuyến

Khoá học 3: Giao tiếp trực tuyến Image

Khoá học 3: Giao tiếp trực tuyến

Khoá học 4: Tham gia trực tuyến an toàn và trách nhiệm Image

Khoá học 4: Tham gia trực tuyến an toàn và trách nhiệm

Khoá học 5: Tạo nội dung số Image

Khoá học 5: Tạo nội dung số

Khoá học 6: Cộng tác và quản lý các nội dung số Image

Khoá học 6: Cộng tác và quản lý các nội dung số