Chào mừng đến với Nền tảng học tập trực tuyến Công Dân Số

Khoa học dữ liệu

Thực hành Excel trong phân tích dữ liệu Image

Thực hành Excel trong phân tích dữ liệu

Kỹ năng mềm

Giới thiệu về chương trình Kỹ Năng Mềm Image

Giới thiệu về chương trình Kỹ Năng Mềm

Khóa học 1: Học Tập Suốt Đời Image

Khóa học 1: Học Tập Suốt Đời

Khóa học 2: Kỹ Năng Giao Tiếp Image

Khóa học 2: Kỹ Năng Giao Tiếp

Khóa học 3: Kỹ năng làm việc nhóm Image

Khóa học 3: Kỹ năng làm việc nhóm

Khóa học 4: Tư duy thấu đáo và giải quyết vấn đề Image

Khóa học 4: Tư duy thấu đáo và giải quyết vấn đề

Kỹ năng số

Khóa học 1: Tương tác với máy tính Image

Khóa học 1: Tương tác với máy tính

Khóa học 2: Truy cập thông tin trực tuyến Image

Khóa học 2: Truy cập thông tin trực tuyến

Khóa học 3: Giao tiếp trực tuyến Image

Khóa học 3: Giao tiếp trực tuyến

Khóa học 4: Tham gia trực tuyến an toàn và trách nhiệm Image

Khóa học 4: Tham gia trực tuyến an toàn và trách nhiệm

Khóa học 5: Tạo nội dung số Image

Khóa học 5: Tạo nội dung số

Khóa học 6: Cộng tác và quản lý các nội dung số Image

Khóa học 6: Cộng tác và quản lý các nội dung số

Khóa học 7: Mạng Internet và ứng dụng cơ bản Image

Khóa học 7: Mạng Internet và ứng dụng cơ bản

Khóa học 8: An toàn sử dụng Internet Image

Khóa học 8: An toàn sử dụng Internet

Kỹ năng xin việc

Bán hàng trực tuyến Image

Bán hàng trực tuyến

Kỹ năng khởi nghiệp Image

Kỹ năng khởi nghiệp

Kỹ năng xin việc Image

Kỹ năng xin việc